นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

นโยบายการใช้งานเว็บไซต์ mall2hand


การใช้งานทั่วไป
- ใช้งานเว็บไซต์อย่างสุภาพชน เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น ใช้ถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนการลงประกาศ
- ต้องลงข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียเวลา
- ไม่หลอกลวงผู้อื่น ด้วยถ้อยคำโฆษณาที่เกินจริง หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น