RAM1103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Thai for Communication at Work)

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : บริการ
 • หมวด : บริการอื่นๆ
 • ต้องการ : ขาย
 • RAM1103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Thai for Communication at Work)


  หลักสูตรใหม่นักศึกษารามคำแหง รหัส 65 เป็นต้นไป
  ส่งเป็นรูปเล่มพิมพ์สีจากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตใหม่ทุกเล่ม (ไม่ใช่การถ่ายเอกสารขาว-ดำ)
  ภาพประกอบพิมพ์สีทั้งเล่ม
  ทุกหน้าไม่ใส่ลายน้ำ จึงอ่านง่าย สบายตา

  เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเข้าเรียนน้อย ช่วยประหยัดเวลาการทำความเข้าใจ
  ใช้อ่านทบทวนประกอบการเตรียมตัวสอบ


  RAM1103 https://shopee.co.th/product/293302876/20559945707/

  *********

  RAM1132 https://shopee.co.th/product/293302876/21058645028/
  RAM1142 https://shopee.co.th/product/293302876/16287681986/
  RAM1202 https://shopee.co.th/product/293302876/22404428012/
  RAM1103 https://shopee.co.th/product/293302876/20559945707/
  RAM1301 https://shopee.co.th/product/293302876/17689782593/
  RAM1102 https://shopee.co.th/product/293302876/22006156755/

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • sudjit
 • อำเภอเขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร